Svijet bez fotografije bio bi besmislen za nas, jer bismo ostali uskraćeni za čaroliju koju nam donose svjetlost i boje. Fotografija je ta koja otvara naše umove, proširuje naša osjetila i omogućava nam da doživimo svijet na potpuno novi način.

Kontakt
Email: info@studioterzic.com